Til dig der er pædagogstuderende

Vi er en institution med en natur profil.
Vi er fysisk opdelt i 2 huse, et vuggestuehus og et børnehave hus. 
Læs mere om hvordan vi arbejder i vores læreplan.

I vuggestuen har vi fast en ½ års pædagogstuderende. Her er praktikvejlederen uddannet praktikvejleder.

I børnehaven har vi også fået mulighed for at tage pædagogstuderende.

Det er vigtigt, at du, som studerende er nysgerrig på udelivet og naturen som læringsrum og at du har lyst til at udnytte de muligheder som naturen og udelivet tilbyder.
Vi er ude hele året. 
Ud over ovennævnte, forventer vi at du som studerende er nysgerrig og spørgende

Vi tilbyder:

  • Flyverdragt til rådighed
  • Planlagt vejledning 2 timer hver anden uge, med din praktikvejleder.
  • Mulighed for vejledning af alle medarbejder, i det omfang det giver mening for dig og dine mål. eks. inklusionspædagogen, lederen osv.
  • En personalegruppe der er lærings og forandringsparate.
  • En velfungerende institution.