Vores værdier

I Børnehuset Immerkær arbejder vi ud fra værdierne:

  • Tryghed
  • Nærvær
  • Engagement
  • Respekt
  • Anerkendelse

Vi lægger vægt på, at børnene oplever en tryg, omsorgsfuld, lærings- og indholdsrig hverdag med engagerede, anerkendende og nærværende voksne. Dette, mener vi, er en forudsætning for børns trivsel og udvikling.

Vi lægger vægt på, at skabe et anerkendende og inkluderende miljø, hvor alle børn føler sig set, hørt, forstået samt føler sig som en del af fællesskabet.

Vi er opmærksomme på at skabe trygge rammer, der giver mulighed for spontane og planlagte aktiviteter. Vi opfordrer og understøtter børnene i at lære nyt, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, alder og behov. Vi følger op på børnenes interesser, giver udfordringer og tid og rum for fordybelse.