Forældrebestyrelsen

Børnehuset Immerkær har en forældrebestyrelse, hvor forældre kan vælges for en 2-årig periode. Der er valg på forældremøderne en gang om året (i maj). Vi holder møder 4-6 gange om året af 2-3 timers varighed.

I forældrebestyrelsen deltager to personalerepræsentanter og ledelsen.

Forhør dig nærmere hos ledelsen eller bestyrelsen, hvis du er interesseret i bestyrelsesarbejdet.