Brug af billeder

Hjemmesiden her indeholder den mest basale information om børnehuset. Resten af kommunikationen, indkaldelser til forældremøder, billeder af børnene, stamkort, ferie/fridagsbeskeder og sygemelding , foregår via vores forældreintranet Aula.

Aula er et lukket forældreintranet for forældre med børn i institutionen. Da Aula er et lukket system, tillader vi os at vise billeder af børnene. Brugen af billeder vil afhænge af forældrenes godkendelse hvilket også sker i Aula.

Hvis vi gerne vil bruge et billede af jeres barn f.eks på denne offentlige hjemmeside, så vil vi bede jer om en skriftlig tilladelse først.

Vi har også en Instagramprofil hvor vi poster stemningsbilleder og billeder af større børnegrupper.

Vi vil bede jer om ikke at tage billeder i institutionen. Dette kan godt lyde lidt "stramt", men det handler om at alle forældre skal have frihed til selv at bestemme, hvor og hvornår deres barn optræder på billeder.