På vej i skole

Det sidste år af børnehavetiden, har vi tæt dialog med jer forældre, om hvad der skal til for at være skoleparat. Børnehaven er også i dialog med skolen/SFOén om, hvad der skal til.

Sammen med jer, finder vi ud af, hvad vi sammen kan gøre for, at jeres barn er bedst muligt parat.

De kommende skolebørn, bliver fra maj måned samlet på en stue, der hedder flyvefiskene. Her sætter vi ekstra fokus på skoleparathed. Vi tager udgangspunkt i børnegruppen og det enkelte barns niveau og modenhed og målretter pædagogikken herefter.

I slutningen af året arbejder vi med Hvidovre Kommunes materiale. Det følger børnene med i SFO og videre i 0.Klasse, og på den måde bliver der skabt en rød tråd, som er med til at sikre barnet en tryg overgang fra børnehave til SFO/skole.