Nye børn

At starte i vuggestue

Det er overvældende for et barn, at begynde at gå i daginstitution. Det meste er ukendt og foregår på en anden måde, end barnet er vant til. Samtidig er her betydelig mere uro og støj og mange nye - både børn og voksne - som barnet skal forholde sig til.

Børn er forskellige og vil, alt efter alder og udvikling, reagere forskelligt på at skulle starte i vuggestue. Derfor er det vigtigt, at I, sammen med personalet, planlægger jeres barns indkøring.

I de første dage er det vigtigt, at en af jer er sammen med jeres barn. Jeres barns start skal være så rolig som mulig, og de første dage bør være korte. Vi aftaler herefter med jer, hvornår jeres barn kan være alene i Immerkær og hvor længe. I orienterer personalet om jeres barns specielle ritualer og vaner, og I får mulighed for at få et indblik i, hvad det vil sige at gå i daginstitution.

Jeres barn skal vænne sig til, og blive tryg ved de nye omgivelser og de nye voksne, der skal varetage de nære omsorgsfunktioner såsom at give mad, putte, skifte og trøste. Jeres barn kan reagere på den nye situation ved f.eks. at have svært ved at sove eller spise, eller ved at blive ked af det, når I går eller kommer. Det er vigtigt at lære at give slip - både som forældre og barn. Vi anbefaler, at I bruger 1 til 2 uger på indkøring – alt efter jeres barns behov.

At starte i børnehave

En tryg og god start i børnehaven har stor betydning for jeres barn. Det er derfor vigtigt, at I og vi har god tid til at tale om jeres barn. Når jeres barn starter i børnehaveafdelingen aftaler vi, hvordan vi i fællesskab kan give jeres barn en god start i børnehaven.

Vi har et tæt samarbejde med vuggestuen, og børnene kommer tit på besøg. Det betyder, at de kender os og omgivelserne. Alle børn er forskellige og håndterer skiftet mellem vuggestue og børnehave vidt forskelligt.

Typisk består en indkøring i børnehaven af to- tre dage.

  • 1. dag kommer du og dit barn ved 9- tiden, og er med til at spise ved 11-tiden, og så går I hjem ved 12-tiden.
  • 2. dag kommer I ved 9-tiden og du går i nogle timer, og henter så dit barn.
  • 3. dag afleverer du dit barn, og går, men henter tidligt, så det bliver en forholdsvis kort dag.

Denne opskrift er ikke en regel, da alle børn er forskellige. Der kan også være andre ting, der spiller ind, men snak med pædagogen på jeres barns stue og planlæg indkøringen, så den passer til jer.