Forældresamarbejde

Når jeres barn starter i Børnehuset Immerkær tilbyder vi jer en introsamtale. Her får vi en masse viden om jeres barn, og I får svar på det, som I føler er vigtigt. Samtidig får vi afstemt vores forventninger til hinanden.

Når jeres barn har gået i institutionen i ca. 3 måneder, tilbyder vi jer en forældresamtale. Derefter holder vi forældresamtaler, når enten vi eller I har brug for det. Vi tilbyder tolkebistand ved forældresamtalerne, hvis der er behov for det. med tolk.

Vi holder forældremøde én gang om året, hvor I har mulighed for at være aktive og få en indsigt i jeres barns hverdag. Vi har de sidste par år holdt workshops i vuggestuen med emner som mad, sprog, digital dannelse og lign.

I børnehaven har vi holdt workshops med emner om, hvordan er det er at gå i børnehave, og hvad vil det sige at blive skoleparat.

Al information fra huset foregår via Aula, Hvidovre Kommunes forældreintra. Her kan I finde billeder, nyhedsbreve og andet.

Oplever I eller vi, at jeres barn har nogle udfordringer, det kan fx være sprogligt, motorisk eller lign., har vi et godt samarbejde med de tværfaglige medarbejdere i kommunen. Det gælder både familievejledere, sundhedsplejerske, logopæd, psykolog og andre. Vi spørger altid jer forældre om tilladelse, før vi kontakter nogen "udefra."

Vi har et motto i Børnehuset Immerkær som lyder, "vi bliver aldrig enige med 130 forældre, men vi kan prøve at forstå hinanden." Vi opfordrer jer til at gå i dialog med os. Er der noget, som I undrer jer over, så spørg først personalet på stuen. Får I ikke et svar, I kan bruge, så kan I gå til ledelsen og evt. derefter forældrebestyrelsen.