Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Forældresamarbejde

I Immerkær vægter vi forældresamarbejdet højt

Når jeres barn starter i Børnehuset Immerkær tilbyder vi jer en introsamtale. Her får vi en masse viden om jeres barn, og I får svar på det, som I føler er vigtigt. Samtidig får vi afstemt vores forventninger til hinanden.

Når jeres barn har gået i institutionen i ca. 3 måneder, tilbyder vi jer en forældresamtale. Derefter holder vi forældresamtaler, når enten vi eller I har brug for det. Vi tilbyder tolkebistand ved forældresamtalerne, hvis der er behov for det. med tolk.

Vi holder forældremøde én gang om året, hvor I har mulighed for at være aktive og få en indsigt i jeres barns hverdag. Vi har de sidste par år holdt workshops i vuggestuen med emner som mad, sprog, digital dannelse og lign.

I børnehaven har vi holdt workshops med emner om, hvordan er det er at gå i børnehave, og hvad vil det sige at blive skoleparat.

Al information fra huset foregår via Tabulex, Hvidovre Kommunes forældreintra. Her kan I finde billeder, nyhedsbreve og andet.

Oplever I eller vi, at jeres barn har nogle udfordringer, det kan fx være sprogligt, motorisk eller lign., har vi et godt samarbejde med de tværfaglige medarbejdere i kommunen. Det gælder både familievejledere, sundhedsplejerske, logopæd, psykolog og andre. Vi spørger altid jer forældre om tilladelse, før vi kontakter nogen "udefra."

Vi har et motto i Børnehuset Immerkær som lyder, "vi bliver aldrig enige med 130 forældre, men vi kan prøve at forstå hinanden." Vi opfordrer jer til at gå i dialog med os. Er der noget, som I undrer jer over, så spørg først personalet på stuen. Får I ikke et svar, I kan bruge, så kan I gå til ledelsen og evt. derefter forældrebestyrelsen.